" Verdadeiramente, o home é o rei dos animais, pois a súa brutalidade supera á destes"

Leonardo Da Vinci


Novo traballo do bacharelato de Artes Escénicas e Musicais e Artes Plásticas, xunto co Taller de Creación Artística do M.G.B. Curso 2011/12
Inspirado en " NIKA " cadela mestiza, rescatada polo Refuxio Municipal de Cambados, e adoptada por Laura.
"PEDIGREE" pretende concienciar ós/ás cidadáns/ás sobre o benestar e dignidade animal.miércoles, 1 de agosto de 2012

FINALISTAS !!!


"Desde la Oficina Técnica del Premio a la Acción Magistral nos complace
ponernos en contacto con usted para notificarle que el proyecto que usted
presentó titulado "Pedigree" ha sido uno de los
finalistas de la Categoría B - Ed. Secundaria en la fase de Evaluación
Autonómica de Galicia. Esto significa que su candidatura se elevará a la
Comisión de Evaluación Estatal como proyecto recomendado.
Le deseamos mucha suerte en la próxima fase de evaluación.
Saludos cordiales."


Catrogatos.com

Oficina del Premio a la Acción Magistral
Homenaje al Maestro